Allmänna villkor

Innehållspolicy

Varje enskild användare ansvarar själv för det innehåll man lägger upp och delar på Vin & Matguiden samt att innehållet inte bryter mot lagen.

Vin & Matguiden tar inget ansvar för eventuella kostnader eller konsekvenser till följd av upphovsrättsbrott som begås av sajtens medlemmar. Ansvaret ligger på varje enskild användare att säkerställa att man har rätt att använda det innehåll man lägger upp och delar på Vin & Matguiden samt att innehållet inte bryter mot lagen.

På Vin & Matguiden och i våra kanaler förekommer kommersiellt material innehållande alkoholhaltiga drycker. Allt material med alkoholrelaterat innehåll som produceras för de kanaler Vin & Matguiden styr över vänder sig enbart till dig som fyllt 25 år.

Våra e-postutskick är valfria att ta emot och vänder sig bara till dig som fyllt 25 år då de innehåller information om alkoholhaltiga produkter.

Alkohol har en negativ baksida där ett socialt bruk går över till ett ohälsosamt missbruk. Det kan vara svårt att dra gränsen och är viktigt att tänka på vid konsumtion av alkoholhaltiga produkter. Vi på Vin & Matguiden vill sätta vin och alkoholhaltiga drycker i ett socialt sammanhang med en restriktiv och sund konsumtion.

Är du orolig över eller har frågor kring din egen eller någon annans alkoholkonsumtion bör du direkt vända dig till någon av de flera bra organisationer som kan hjälpa dig.

Beställningsvillkor

Samtliga beställningar från Vin & Matguiden går genom Systembolaget. Genom att beställa alkoholhaltiga drycker via Vin & Matguiden accepterar du Systembolagets allmänna villkor.

https://www.systembolaget.se/allmanna-villkor/

Copyright

För allt innehåll oavsett form på Vin & Matguidens webb gäller copyright Vin & Matguiden. Det innebär att allt innehåll oavsett form, exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Allt material som publiceras på Vin & Matguidens webb är Vin & Matguidens egendom alternativt egendom tillhörande tredje part med vilken Vin & Matguiden samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Vin & Matguidens skriftliga medgivande.

Vin & Matguiden förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Datahantering

De uppgifter du lämnar kommer behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) och syftet är endast att behandla din beställning och om du godkänner det i framtiden skicka ut tips, information och annonser rörande mat och vin. Personuppgiftsansvarig är Vin & Matguiden i norden AB, org. nr. 559029-0663. Du har rätt att begära ett besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt att begära rättelse av sådana uppgifter som inte längre stämmer. Ansökan om detta sker genom att skicka en undertecknad begäran till Vin & Matguiden i Norden AB, cc Multiekonomenra Box 454 19, 104 31 STHLM.

Personuppgifterna som du registrerar på Vinochmatuiden.se eller bestallvin.se kommer att hanteras av Vin & Matguiden. Det främsta syftet med att hantera personuppgifterna är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem.

Exempelvis, personuppgifter krävs för att kunna upprätthålla en enkel korrespondens.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du aktivt angett genom att nyttja våra tjänster och erbjudanden, till exempel genom att registrera dig som medlem eller genom atttanvända någon annan av de tjänster som Vinochmatguiden.se erbjuder. Genom att godkänna våra allmänna villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan.

Godkännande

Den epostadress du uppgett vid beställning kommer att användas för att skicka ut tips, information och annonser via mail från Vin & Matguiden och dess systersiter Beställvin och Housewine. Närhelst du önskar kan du enkelt med ett knapptryck i utskicket avbryta mailutskicken.